سنسورهای چرخ

امروزه، سیستم ضدقفل ترمز (ABS) یک خصیصه استاندارد در همه اتومبیل ها در اروپا می باشد. ESP® هم خیلی دور از دسترس نیست. برای عملکرد مطمئن، سیستم های ایمنی رانندگی الکترونیک نیازمند اطلاعاتی در مورد سرعت


کارکرد

امروزه، سیستم ضدقفل ترمز (ABS) یک خصیصه استاندارد در همه اتومبیل ها در اروپا می باشد. ESP® هم خیلی دور از دسترس نیست. برای عملکرد مطمئن، سیستم های ایمنی رانندگی الکترونیک نیازمند اطلاعاتی در مورد

  • سرعت چرخ ها،
  • رفتاردینامیکی خودرو و
  • نیروهای وارد بر ماشین هستند.

سنسورهای سرعت چرخ (شناخته شده با نام سنسورهای چرخ) باید سرعت چرخ ها را تشخیص داده و این اطلاعات را به صورت یک سیگنال الکتریکی در اختیار واحد کنترل ABS یا ESP قرار دهند. سنسورهای چرخ جدید همچنین قادر هستند جهت چرخش چرخ ها را نیز تشخیص دهند.

واحد کنترل ABS از این اطلاعات برای تشخیص قفل هر کدام از چرخ ها در طول ترمزگیری و انجام اقدامات متقابل برای پایدارسازی خودرو استفاده می کند. EPS نیز همان کار را به محض تشخیص وضعیت بحرانی بر مبنای داده های سرعت چرخ ها و اطلاعات سایر سنسورها انجام می دهد.

سنسورهای چرخ پسیو

سیستم های ABS اولیه از ویژگی هایی که به عنوان سنسورهای چرخ پسیو شناخته می شود، استفاده می کردند. با کار کردن بر مبنای اصول القایی، این سیستم ها یک سیگنال آنالوگ را به شکل ولتاژ متناوب به واحد کنترل الکترونیک ارائه می دادند. سنسور پسیو به این صورت کار می کند که سیگنال خود را از یک حسگر چرخ دنده ای که معمولا بر روی دیسک ترمز یا درام، محور یا مرکز چرخ، می گیرد. سنسورهای چرخ پسیو قادر هستند سیگنال های قابل قبولی در سرعت تقریبا ۷km/h و بالاتر از آن تولید کنند.

سنسورهای چرخ اکتیو

به دلیل توسعه ABS با سنسورهای دیگر مانند ESP® یا کنترل ضد لغزش (ASC)، سیستم های سنسوری که قابلیت انتشار سیگنال قابل قبول در سرعت های کم (تقریبا به کمی حالت ایستا) دارند امروزه مورد توجه هستند.

سنسورهای اکتیو توانایی برآورده کردن این نیاز را دارند: آن ها مطابق اصول مقاومت مغناطیسی کار می کنند که با ولتاژ تغذیه می شوند و سیگنال خود را از چیزی که با نام انکودر چرخ شناخته می شود، می گیرند (سنسور مغناطیسی پالسی)

سنسورهای چرخ اکتیو علاوه بر تشخیص سرعت تا حالت ایستای اتومبیل، قادر به تشخیص جهت چرخش نیز هستند. همچنین، از نقطه نظر مکانیکی، حساسیت آن ها از سنسورهای پسیو کمتر است. این امر برای مثال در مقاومت خوردگی آن ها واضح است. همچنین سیگنال سنسور با فواصل متغیر سنسور (برای مثال به دلیل شیب دار شدن دیسک ترمز) تحت تاثیر قرار نمی گیرد.

به علاوه، توانایی کار کردن سنسورهای چرخ می تواند در بازه بین ۴۰- تا ۱۵۰+ درجه سانتیگراد باشد. مزیت دیگر آن ها این است که سیگنال خروجی دیجیتال تولید می کنند؛ این سیگنال نیاز به تبدیل ندارد و می تواند به صورت مستقیم توسط واحد کنترل بررسی شود. به دلیل دقت بسیار زیاد اطلاعات سرعتی در دسترس، سیگنال های سنسورهای چرخ اکتیو حتی می تواند توسط دیگر سیستم های خودرو نظیر موتور و کنترل انتقال یا حتی سیستم ناوبری استفاده شوند.


ایمنی

ترکیب سیستم های پایداری خودرو، مدیریت موتور و کنترل انتقال مشارکت مستقیمی در افزایش موارد زیر دارد:

  • ایمنی در جاده،
  • دینامیک رانندگی بهتر،
  • بهبود راحتی در رانندگی،
  • کاهش مصرف سوخت و
  • هزینه دورریز کمتر.

سنسورهای سرعت چرخ اطلاعات پایه ای مورد نیاز برای عملکرد صحیح را ارائه می دهند. بنابراین نقش مهمی در سیستم های ایمنی رانندگی ایفا می کنند.


استهلاک

به دلیل محل قرارگیری آن ها، سنسورهای سرعت چرخ اجزایی هستند که در معرض بیشترین فشارهای مکانیکی در سیستم تنظیم ترمز الکترونیک قرار دارند. شرایط نامساعد و شن و ماسه ای که در زمستان استفاده می شود می تواند منجر به خوردگی و رسوبات خاک بر روی سنسورهای چرخ و پالس چرخ ها شود. در مورد سنسورهای چرخ پسیو، این امر کیفیت سیگنال را تحت تاثیر قرار می دهد. حتی ممکن است نیاز باشد تا اجزای سیستم سنسور عوض شوند.

سنسور به تنهایی

سنسورهای چرخ امروزه، سیستم ضدقفل ترمز (ABS) یک خصیصه استاندارد در همه اتومبیل ها در اروپا می باشد. ESP

سنسور با کابل

سنسورهای چرخ امروزه، سیستم ضدقفل ترمز (ABS) یک خصیصه استاندارد در همه اتومبیل ها در اروپا می باشد. ESP

سنسورهای چرخ

سنسورهای چرخ امروزه، سیستم ضدقفل ترمز (ABS) یک خصیصه استاندارد در همه اتومبیل ها در اروپا می باشد. ESP

منبع: کارلَکس carlax.ir

نظر شما

بیست + 10 =