کمک فنرهای پرشده با گاز تک تیوب

کمک فنرهای پرشده با گاز تک تیوب از همان اصول کمک فنرهای هیدرولیک برای کار کردن پیروی می کنند با این تفاوت که یک لایه گازی فشرده دارند، در نتیجه فضا را برای روغن متراکم ایجاد می کنند.


کارکرد

کمک فنرهای پرشده با گاز تک تیوب از همان اصول کمک فنرهای هیدرولیک برای کار کردن پیروی می کنند با این تفاوت که یک لایه گازی فشرده دارند و در نتیجه فضا را برای روغن فشرده شده ایجاد می کنند. یک پیستون شناور روغن و گاز را جدا می کند، بنابراین مانع ترکیب آن ها می شود. اگر روغن در زمان فشرده شدن دمپر جابجا شود، پیستون، لایه گاز را متراکم می کند. سپس زمانی که فنر آزاد شد، گاز روغن را مانند فنر به عقب هل می دهد. فشار گاز بسیار زیاد بوده و حتی باعث تعدیل حرکت های کوچک نیز می شود

منبع: کارلَکس carlax.ir

نظر شما

شانزده − هشت =