کمک فنرهای هیدرولیک

کمک فنرهای هیدرولیک معمولا از ترکیب یک سیلندر پرشده با روغن هیدرولیک و یک پیستون که با هر حرکت عمودی چرخ حرکت می کند تشکیل شده است. این پیستون به بالا و پایین حرکت می کند زمانی که ….


کارکرد

کمک فنرهای هیدرولیک معمولا از ترکیب یک سیلندر پرشده با روغن هیدرولیک و یک پیستون که با هر حرکت عمودی چرخ حرکت می کند تشکیل شده است. زمانی که فنر در طول سفر فشرده و آزاد می شود، این پیستون به بالا و پایین حرکت می کند.

فرایندتراکم

در طول فرایند تراکم (مرحله فشار)، روغن زیر پیستون باید از طریق دریچه نازک شیر جریان یابد. این فرایند موجب تولید اصطکاک می شود که انرژی جنبشی روغن را به گرما تبدیل می کند و حرکت پیستون را متوقف می کند و در نتیجه نوسان بدنه خودرو را تعدیل می کند.

روغن متراکم شده از طریق شیرهای پایه به یک لوله ذخیره می رود. مقاومت در برابر نیروی تعدیل بسته به سرعت حرکت پیستون، سطح روغن و تعداد و اندازه شیرها متفاوت است. معمولا افزایش سرعت حرکت پیستون، باعث بیشتر شدن نیروی وارد بر پیستون و ایجاد مقاومت بیشتر می شود.

فرایندفنر آزاد شده

زمانی که فنر باز می شود (فاز کشیدن)، روغن توسط دریچه شیر نازک تر از طریق پیستون به عقب برمی گردد و نیروی تعدیل قوی تری از زمانی که فنر متراکم می شود، حاصل می شود. این امر برای اینکه فنر بتواند به صورت کنترل شده استراحت کند و چرخ ها تماس با زمین را از دست ندهند، مورد نیاز است.

منبع: کارلَکس carlax.ir

نظر شما

یک × 4 =