تابلو قیمت ها

 1. خانه
 2. تابلو قیمت ها
فیلتر

پکیج تجاری (SIGN)

۵۰۰۰۰۰۰۰ ﷼

یک بار هزینه برای یک لیست، برجسته در نتایج جستجو.

 • ثبت نام تجاری یا خدماتی
 • نمایش آگهی ویژه
 • نمایش ریبون قرمز در آگهی
 • نمایش تیک آبی تایید شده
 • نمایش در ابتدای صفحات جستجو
 • نمایش در نوار های کناری صفحات
 • ثبت آدرس
 • ثبت تلفن
 • ثبت وبسایت
 • ثبت شبکه های اجتماعی
 • ثبت مشخصات مرکز تخصصی
 • ثبت شش دسته بندی
 • ثبت چهار مکان جغرافیایی
 • ایجاد گالری از مجموعه

پکیج حرفه ای (PLUS)

۶۰۰۰۰۰۰ ﷼

انتخاب حرفه ای ها

 • ثبت نام تجاری یا خدماتی
 • نمایش آگهی ویژه
 • نمایش ریبون قرمز در آگهی
 • نمایش تیک آبی تایید شده
 • ثبت آدرس
 • ثبت تلفن
 • ثبت وبسایت
 • ثبت شبکه های اجتماعی
 • ثبت مشخصات مرکز تخصصی
 • ثبت شش دسته بندی
 • ثبت چهار مکان جغرافیایی
 • ایجاد گالری از مجموعه

پکیج اقتصادی (PRO)

۴۰۰۰۰۰۰ ﷼

متفات دیده شوید

 • ثبت نام تجاری یا خدماتی
 • نمایش آگهی ویژه
 • نمایش ریبون قرمز در آگهی
 • نمایش تیک آبی تایید شده
 • ثبت آدرس
 • ثبت تلفن
 • ثبت وبسایت
 • ثبت شبکه های اجتماعی
 • ثبت مشخصات مرکز تخصصی
 • ثبت چهار دسته بندی
 • ثبت دو مکان جغرافیایی
 • ایجاد گالری از مجموعه

پکیج اقتصادی (BASIC)

۳۰۰۰۰۰۰ ﷼

مناسب کسب و کارهای کوچک

 • ثبت نام تجاری یا خدماتی
 • نمایش آگهی ویژه
 • نمایش ریبون قرمز در آگهی
 • نمایش تیک آبی تایید شده
 • ثبت آدرس
 • ثبت تلفن
 • ثبت وبسایت
 • ثبت شبکه های اجتماعی
 • ثبت مشخصات مرکز تخصصی
 • ثبت دو دسته بندی
 • ثبت یک مکان جغرافیایی
 • ایجاد گالری از مجموعه

تلفن تماس ۰۲۱۲۸۴۲۷۴۲۱

تکمیل فرم جهت مشاوره رایگان و تماس کارشناسان کلیک کنید