دسته بندی:رادار

  1. خانه
  2. رادار
فیلتر

Wheel sensors

سنسورهای چرخامروزه، سیستم ضدقفل ترمز (ABS) یک خصیصه استاندارد در همه اتومبیل ها در اروپا می باشد. ESP® هم خیلی دور

اطلاعات بیشتر

Vehicle dynamics control

کنترل دینامیک خودروعبارت "کنترل دینامیک خودرو"، کنترل پایداری الکترونیک" یا "برنامه پایداری الکترونیک" به سیستم

اطلاعات بیشتر

سیستم دستیار پارکینگ Parking assist system

سیستم دستیار پارکینگ سیستم های فعال پارکینگ با نام سیستم های دستیار پارکینگ نیز شناخته می شوند. آن ها شکل پیچیده

اطلاعات بیشتر

کمک پارکینگ Parking aid

کمک پارکینگ کمک پارکینگ ها سیستم های پیشرفته دستیار راننده هستند که برای راحت تر پارک کردن طراحی شده اند. این

اطلاعات بیشتر

دستیار حفظ لاین Lane keeping assist

دستیار حفظ لاینسیستم دستیار حفظ لاین به رانندگان کمک می کند تا به صورت سهوی از لاین خارج نشوند. تفاوتی بین سیستم

اطلاعات بیشتر

سیستم های ترمز اضطراری Emergency braking systems

سیستم های ترمز اضطراری سیتم های ترمز اضطراری یک فناوری پیشرفته از سیستم های کمک-راننده هستند که فاصله تا سایر

اطلاعات بیشتر

تشخیص علامت ترافیک Traffic sign recognition

تشخیص علامت ترافیک تشخیص علامت ترافیک، یک سیستم کمک راننده پیشرفته است که می تواند علائم جاده ها را تشخیص داده و

اطلاعات بیشتر

دستیار تغییر لاین Lane-change assistant

دستیار تغییر لاین دستیار تغییر لاین قادر به جلوگیری از موقعیت های خطرناک در حین تغییر لاین ودر نتیجه کاهش خطر

اطلاعات بیشتر

کنترل فاصله اتوماتیک Automatic distance control

کنترل فاصله اتوماتیکرانندگی در ترافیک سنگین و داشتن فاصله ایمن از وسیله نقلیه جلویی یک فرایند خسته کننده است که

اطلاعات بیشتر